Neohodnotené

Dezinfekčný sprej 50ml

Dezinfekčný sprej na ruky

Obsah: 50ml

Skladom
Kód: 1290
€1,30
Kategória: Dezinfekcia

DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK NA RUKY A POVRCHY

Rýchlo dezinfikuje ruky a povrchy bez vody, mydla alebo oplachovania.
Nesušte si ruky.

Baktericíd
virucíd *
Veľmi jednoduché použitie: nastriekajte prípravok na ruky a predmety, ktoré chcete čistiť. Nechajte zaschnúť a za menej ako 30 sekúnd sú ruky a povrchy čisté a suché.

Účinné látky: Etanol (číslo CAS: 64-17-5): 81,6 % (v/v)
Zloženie: 81,6% rastlinný alkohol, nedenaturovaný ftalátmi.
3 esenciálne oleje (citrón, eukalyptus a mäta pieporná).
Obsahuje trans-mentón a d-limonén (prirodzene prítomné v esenciálnych olejoch).
Zloženie: 81,6% rastlinný alkohol, nedenaturovaný ftalátmi.
3 esenciálne oleje (citrón, eukalyptus a mäta pieporná).
Obsahuje trans-mentón a d-limonén (prirodzene prítomné v esenciálnych olejoch).
Zloženie spreja je v súlade s biocídnymi predpismi. Biocíd TP01 a TPO2.


NÁVOD NA POUŽITIE
Inštrukcie na používanie:
RUKY: Naneste 3 ml dávku na každú čistú ruku, masírujte 30 sekúnd. Nechajte uschnúť. Opakujte niekoľkokrát počas dňa.
POVRCHY: Produkt nastriekajte na čisté povrchy. Nechajte zaschnúť. Aplikujte raz denne alebo v prípade podozrenia na kontamináciu.
Bezpečnostné opatrenia pri používaní:
Nebezpečenstvo: Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje silné podráždenie očí. Môže spôsobiť kožnú alergiu. V prípade podráždenia alebo vyrážky: vyhľadajte lekára. Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade konzultácie s lekárom majte k dispozícii obal alebo štítok.
PRI KONTAKTE S OČAMI: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a dajú sa ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: poraďte sa s lekárom. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zneškodnite obsah a jeho obal v príslušných zberných nádobách v súlade s miestnymi predpismi. Obaly nepoužívajte opakovane. Zvyšky nevyhadzujte do kanalizácie a potokov. Nestriekajte do plameňa.

Späť do obchodu